Nieuwe EPD-wet dreigt alsnog alle dossiers open te zetten

Minister Schippers van Volksgezondheid wil generieke toestemming voorlopig de standaard maken in haar nieuwe EPD-wet, waardoor met een eenmalige toestemming patiëntendossiers toegankelijk worden voor alle op het systeem aangesloten zorgverleners. Ze gaat daarmee voorbij aan de wens van de Tweede …

Brandbrief aan Tweede Kamer om wetsvoorstel Generieke Toestemming

Het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg dreigt generieke toestemming voor uitwisseling van medische gegevens te legitimeren. De campagne Specifieketoestemming.nl vraagt de Tweede Kamer om specifieke toestemming te handhaven bij de behandeling van het wetsvoorstel, …

Van wie zijn mijn medische gegevens?

Eerder deze maand verscheen in het Friesch Dagblad een scherp hoofdartikel met als centrale vraag: Van wie zijn mijn medische gegevens? Daarin doet het dagblad een scherpe constatering, namelijk: ‘Hoe minder medische gegevens míjn gegevens …

“Medisch beroepsgeheim is een ankerpunt”

In vakblad Medisch Contact en op de website van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) houdt LHV-bestuurslid Carin Littooij een prima pleidooi (link) voor medische privacy. Een citaat: Dat het mogelijk is om iets te delen, betekent …