Een zwarte dag voor medische privacy

Wat is er gebeurd? Gisteren stemde de Eerste Kamer voor wet 33.509. Onterecht wekt deze wet de suggestie de rechtspositie van de patiënt te versterken. De Kamer stemde namelijk ook in met ‘Generieke Toestemming’ en …

Nieuwe EPD-wet dreigt alsnog alle dossiers open te zetten

Minister Schippers van Volksgezondheid wil generieke toestemming voorlopig de standaard maken in haar nieuwe EPD-wet, waardoor met een eenmalige toestemming patiëntendossiers toegankelijk worden voor alle op het systeem aangesloten zorgverleners. Ze gaat daarmee voorbij aan de wens van de Tweede …

Brandbrief aan Tweede Kamer om wetsvoorstel Generieke Toestemming

Het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg dreigt generieke toestemming voor uitwisseling van medische gegevens te legitimeren. De campagne Specifieketoestemming.nl vraagt de Tweede Kamer om specifieke toestemming te handhaven bij de behandeling van het wetsvoorstel, …