Van wie zijn mijn medische gegevens?

Eerder deze maand verscheen in het Friesch Dagblad een scherp hoofdartikel met als centrale vraag: Van wie zijn mijn medische gegevens? Daarin doet het dagblad een scherpe constatering, namelijk: ‘Hoe minder medische gegevens míjn gegevens …

“Medisch beroepsgeheim is een ankerpunt”

In vakblad Medisch Contact en op de website van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) houdt LHV-bestuurslid Carin Littooij een prima pleidooi (link) voor medische privacy. Een citaat: Dat het mogelijk is om iets te delen, betekent …

Vraag en Antwoord over Specifieke Toestemming

Sinds vandaag heeft onze site een Q&A pagina, waar een aantal vragen over de doelstellingen en insteek van de campagne Specifieke Toestemming wordt behandeld. Ook zal worden ingegaan op de reactie die VZVZ vorige week …