Een zwarte dag voor medische privacy

Wat is er gebeurd?

Gisteren stemde de Eerste Kamer voor wet 33.509. Onterecht wekt deze wet de suggestie de rechtspositie van de patiënt te versterken. De Kamer stemde namelijk ook in met ‘Generieke Toestemming’ en een onduidelijk alternatief daarvoor over 3 jaar. Met 1 druk op een grote knop in een hippe ‘gratis’ app, wordt er een brede, ongerichte toestemming verleend en verliezen patiënt en arts definitief het zicht op waar de gegevens allemaal terecht komen.

Was dat nodig?

Een wet met zulke verstrekkende gevolgen voor de verantwoordelijkheid van patiënten, vraagt om waarborgen. Waarborgen die de ervoor zorgen dat deze gegevens alleen in het belang van goede zorg gebruikt kunnen worden en niet voor allerlei commerciële doeleinden, die niets met deze zorg te maken hebben. Daaraan ontbreekt het in deze nieuwe wet volkomen, met alle risico’s van dien.

Valt er nog iets te redden?

Gelukkig wel. Volgende week behandelt de Kamer nog een motie, die samen met een motie van D66 kansen biedt om de aangenomen wet op een aantal kritieke punten te corrigeren. De Kamer geeft aan te willen koersen op een decentraal alternatief voor het LSP, waarmee u en uw zorgverlener weer het zicht krijgen op met wie uw gegevens gedeeld worden.

Hoe verder?

Komende jaren houden we de Tweede Kamer op scherp, om zo het privacylek in deze wet te repareren.Daarvoor hebben we versterking nodig. Heeft u kennis van wetgeving, inzicht in politieke besluitvorming, ervaring met het voeren van campagne op social media? Stuur ons een e-mail. Uw inzet is van harte welkom.

Dank

Graag willen we iedereen bedanken die de campagne Specifieke Toestemming de afgelopen jaren gesteund heeft. We hopen ook de komende tijd op deze steun te kunnen rekenen.