Update: Twee belangrijke agendapunten van Specifieke Toestemming

De komende week staan er twee belangrijke onderwerpen op de agenda, die van grote invloed zullen zijn op de medische privacy van Nederlandse burgers. Hieronder lichten we ze kort toe. Daarnaast houden we u via ons blog en onze Twitteraccount op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg
Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat generieke toestemming als legitieme optie voor burgers in de wet wordt vastgelegd. De behandeling van dit wetsvoorstel vindt plaats op woensdag 11 juni (link).

Het voorstel van de minister in het kort: waar de huidige wetgeving eist dat voor elke vorm van gegevensuitwisseling vooraf moet duidelijk zijn met wie en voor welk doel medische gegevens worden gedeeld, voordat deze mogen worden uitgewisseld, wil minister Schippers dat burgers voortaan éénmalig toestemming kunnen geven voor het toegankelijk maken van hun medische gegevens voor iedere op het LSP aangesloten zorgverlener.

De minister biedt burgers daarmee een schijnkeus, waarvan de gevolgen niet zijn te overzien. De risico’s van generieke toestemming bespreken we uitgebreid in de FAQ op onze site.

 

Uitspraak in de bodemprocedure van VPHuisartsen tegen de landelijke uitrol van het LSP
Op 25 april jl. vond de zitting plaats van de rechtszaak die huisartsenvereniging VPHuisartsen aanspande tegen VZVZ, de vereniging die zorgverzekeraars oprichtten ten behoeve van de private doorstart van het LSP.

Er staat veel op het spel. Volgens de huisartsen is het LSP onverenigbaar met het medisch beroepsgeheim; ze hebben in het systeem immers geen voorafgaande controle meer over wie met welk doel de medische gegevens van hun patiënten inziet. Daarmee kunnen ze niet garanderen dat wat patiënten aan hen vertellen, ook echt vertrouwelijk blijft. Niet meedoen is geen optie; op verschillende manieren wordt de druk op huisartsen om mee te doen, opgevoerd.

Winnen de huisartsen hun zaak, dan kan het LSP in haar huidige vorm niet doorgaan en zal er een systeem moeten worden ontworpen dat wel voldoende waarborgen voor de medische privacy van patiënten bevat.

Aanstaande week loopt de zes wekelijkse termijn af waarbinnen de rechter een oordeel velt. Het is echter mogelijk dat de rechter deze termijn verlengt met een extra zes weken, mocht er aanvullende bedenktijd nodig zijn.

 

Mailing lijst:
Wilt u op de hoogte gehouden worden? Meld u dan hier aan voor de mailing lijst, of stuur een mailtje naar subscribe@specifieketoestemming.nl. U kunt zich uiteraard altijd weer uitschrijven.