Van wie zijn mijn medische gegevens?

Eerder deze maand verscheen in het Friesch Dagblad een scherp hoofdartikel met als centrale vraag: Van wie zijn mijn medische gegevens? Daarin doet het dagblad een scherpe constatering, namelijk: ‘Hoe minder medische gegevens míjn gegevens kunnen zijn, hoe groter de kans op misbruik.’ Een citaat:

Zodra meerdere partijen toegang krijgen tot die gegevens, wordt het lastig om die vertrouwelijkheid en die geheimhouding te garanderen. En dus verliest de burger de mogelijkheid om te beslissen wie wel en wie niet de gegevens mag inkijken. De vraag ‘van wie zijn medische gegevens?’ wordt dan al een stuk lastiger te beantwoorden.

Wij hadden het nauwelijks beter kunnen verwoorden. Medische privacy valt of staat bij de zeggenschap van de patiënt over zijn/haar gegevens. Zodra deze, in samenspraak met de arts, niet meer exclusief zijn/haar medische gegevens beheert, wordt de deur opengezet voor onbevoegde inzage en misbruik.

Daarom, Specifieke Toestemming. Omdat uw medische gegevens van u zijn, en niemand anders dan u en uw arts zou moeten kunnen bepalen wie toegang krijgt tot uw medische gegevens.

Lees het volledige stuk op de site van Het Friesch Dagblad.