“Medisch beroepsgeheim is een ankerpunt”

In vakblad Medisch Contact en op de website van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) houdt LHV-bestuurslid Carin Littooij een prima pleidooi (link) voor medische privacy. Een citaat:

Dat het mogelijk is om iets te delen, betekent nog niet dat het ook moet. Is het noodzakelijk? Zijn de relevante gegevens beschikbaar? Is de vertrouwelijkheid wel gegarandeerd? Dat zijn de prominente vragen voor artsen in de omgang met medische gegevens. Vóór alles moet de afweging worden gemaakt: wat is in het belang van de patiënt? Het beroepsgeheim en de gezondheidsaspecten staan daarbij voorop.

Inderdaad, patiënten moeten in vertrouwen terecht kunnen bij hun arts. Een goede behandelrelatie vereist een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met medische gegevens, waarbij niet meer informatie wordt uitgewisseld dan noodzakelijk is in het belang van uw gezondheid. Daarom Specfieke Toestemming. Het geven van specifieke toestemming waarborgt dat de patiënt in samenspraak met zijn/haar arts zeggenschap heeft over de toegang tot het medisch dossier, en zorgt dat de patiënt zelf wordt betrokken bij de afweging tussen gezondheidsaspecten en het beroepsgeheim.