Mythes en feiten

Met regelmaat zien we communicatie vanuit VZVZ, VWS, of koepelorganisaties van artsen of apothekers die suggereren dat het LSP een prima idee is. We verzamelden een aantal van deze argumenten en plaatsen deze in perspectief.