Steunbetuigingen

De volgende organisaties ondersteunen visie en missie van SpecifiekeToestemming

 • Stichting Privacy First
 • Stichting Bescherming Burgerrechten
 • Amnesty International Nederland
 • Bits of Freedom
 • Burgerrechtenvereniging Vrijbit
 • Huisartsenkring Amsterdam
 • Humanistisch Verbond
 • Johannes Wier Stichting
 • Justitia et Pax / Justice and Peace Nederland
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
 • Netwerk DeVrijePsych
 • Ouders Online
 • PrivacyBarometer
 • Qiy Foundation
 • Stichting KDVP
 • Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen
 • Waag Society

De volgende personen ondersteunen visie en missie van SpecifiekeToestemming

 • Prof. Nico van Eijk, hoogleraar informatierecht, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. Hans Franken, hoogleraar informatierecht Universiteit Leiden, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor het CDA
 • Prof. Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. Bert-Jaap Koops, hoogleraar technologieregulering, Universiteit van Tilburg (TILT), Tilburg
 • Prof. Douwe Korff, Professor of International Law, London Metropolitan University (UK), Member of the Cybersecurity Working Group (legal) of the Global Cybersecurity Centre University of Oxford (UK)
 • Prof. Cees de Laat, hoogleraar systeem en netwerk engineering, Informatica Instituut, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. Ronald Leenes, hoogleraar technologieregulering, Universiteit van Tilburg (TILT), Tilburg
 • Dr. Edo Roos Lindgreen, co-founder, Amsterdam Platform for Privacy Research, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. Lokke Moerel, hoogleraar Global ICT Law, Universiteit van Tilburg (TILT)
 • Prof. dr. Beate Roessler, hoogleraar Wijsbegeerte, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 • Prof.dr.ir. Raymond Veldhuis, hoogleraar biometrische patroonherkenning, Universiteit van Twente
 • Mr. Axel Arnbak, promovendus Universiteit van Amsterdam (IViR), Fellow Berkman Center, Harvard University
 • Dr. Colette Cuijpers, Assistant Professor, Tilburg Institute for Law, Technology, and Society.
 • Mr. Ot van Daalen, oprichter advocatenkantoor Digital Defence
 • Isolde de Groot, Universitair docent educatie & democratisch burgerschap, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 • Dr. Jeroen van der Ham, Informatica Instituut, Universiteit van Amsterdam
 • Mr. Dr. Joyce Hes, vice-voorzitter Stichting Bescherming Burgerrechten, Amsterdam
 • Dr. Matthijs Koot, security consultant, Eindhoven
 • Dr. Louis Logister, docent/onderzoeker rechtsfilosofie en ethiek, Hogeschool Utrecht
 • Dr. Mathieu Paapst, Universitair docent internetrecht, Universiteit Groningen
 • Mr. Dr. Arnold Roosendaal, Fennell Roosendaal Onderzoek en Advies
 • Dr. Victor Toom, wetenschapsonderzoeker, Northumbria University, UK
 • Dr. René Jan Veldwijk, Econoom, lid Ockham Groep en Ex-klankbord Kamercommissie ICT
 • Dr. Guido van 't Noordende, Informatica Instituut, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Martijn Warnier, universitair hoofddocent systems engineering, TU Delft
 • Drs. Tijmen Wisman, Promovendus VU/Voorzitter Platform Bescherming Burgerrechten, Amsterdam
 • Hinde ten Berge, Free Knowledge Institute, Amsterdam
 • Drs. Wim Cnubben, klinisch psycholoog-psychotherapeut, Utrecht
 • J.J.C.M. Cloin, kinderfysiotherapeut n.p., Veghel
 • Cobie Groenendijk, psychiater, Amsterdam
 • Menso Heus, Internet Protection Lab, Amsterdam
 • Heidy Jongenelen, Bc. oefentherapeut Mensendieck, COPD therapeut bij Long Revalidatie Netwerk Amsterdam
 • J.M. en R.L. Kloprogge, Fysio-Therapie Centrum Den Haag
 • Ir. Peter Knoppers, onderzoeker Technische Universiteit (TU) Delft
 • Elisabeth de Leeuw, onafhankelijk adviseur Security & Identity Management, eigenaar IdTopIQ, Amsterdam
 • Dr. Ivo Malfait, huisarts / somatisch arts GGZ Nederland, Heerlen
 • Kaspar Mengelberg, psychiater en psychotherapeut, Amsterdam
 • Dr. Matthijs Pontier, lijsttrekker piratenpartij bij verkiezingen Europees Parlement 2014
 • Dirk Poot, kandidaat piratenpartij bij verkiezingen Europees Parlement 2014
 • A.M. de Ruwe, cultuur- en religiepsycholoog, Amsterdam
 • Alex van Son, vertrouwenspersoon Advies- en Klachtenburo Jeugdzorg
 • Karin Spaink, Columniste en schrijfster van o.a. het boek "medische geheimen" (2005).
 • Mw. mr. I.Y. Tan, voormalig lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (PvdA)
 • Ancilla Tilia, presentatrice en model, Amsterdam
 • Wietse Velthuys, klinisch psycholoog en psychotherapeut, Amsterdam
 • Liedeke Vis, Klinisch psycholoog-psychotherapeut, Utrecht
 • Peter Vlemmix, filmmaker, Den Bosch