Specifieketoestemming.nl is een campagne die gaat over privacy. Wij houden dan ook geen gegevens van bezoekers bij. Wij tellen alleen het aantal bezoekers en downloads van de brief. Bij het opsturen van de brief worden ingevulde gegevens ten behoeve van het printen en opsturen van de brief doorgegeven aan postbode.nu Betreffende gegevens worden niet door ons opgeslagen, en ook niet door postbode.nu. Een FAQ over de privacybescherming van bostbode.nu vindt u hier: https://www.postbode.nu/privacy

Eventuele mail die u stuurt wordt opgeslagen in een mailbox van greenhost. Indien u de confidentialiteit van deze mail zeker wilt stellen kunt u per mail vragen om een PGP sleutel of andere afspraken maken met betrekking tot (email) vertrouwelijkheid. Contactgegevens vindt u op hier.